Pendaftaran Angkatan ke-5

بسم الله الرحمن الرحيم

Kami membuka pendaftaran belajar Kitab Mulakhos.angkatan ke-5. Pendaftaran paling lambat  tanggal 15 Rabiul Awwal 1437 H (26 Desember 2015 M) .

Pendaftaran melalui Telegram dengan menjadi member pada @AbuAhmadMulakhosh.