Bentuk-bentuk Fi’il Majhul

(Hlm. 47-48)

  1. Fi’il ada yang muta’addi (mempunyai satu maf’ul bih atau lebih) dan ada yang lazim (tidak mempunyai maf’ul bih).

a. Apabila fi’il mempunyai satu maf’ul bih dan fa’ilnya telah dihapus maka maf’ul bih dimarfu’kan sebagai naibul fa’il sebagaimana dalam contoh yang telah lewat.

b. Apabila fi’il mempunyai lebih dari satu maf’ul bih dan fa’ilnya sudah dihapus maka maf’ul bih yang pertama dimarfu’kan sebagai naibul fa’il sedangkan maf’ul bih yang lain tetap manshub.

Contoh:

أُعْطِيَ النَّاجِحُ جَائِزَةً

Pemenang itu telah diberi hadiah.

( النَّاجِحُ : Naibul fa’il marfu’ dengan dhammah –  جَائِزَةً : Maf’ul bih manshub dengan fathah)

Asal kalimatnya adalah:

أَعْطَى المُعَلِّمُ النَّاجِحَ جَائِزَةً

Guru itu telah memberi pemenang itu hadiah.

Ketika fa’il dihapus ( المُعَلِّمُ) maka maf’ul bih pertama yaitu: النَّاجِحَ menempati posisinya dan maf’ul bih kedua (yaitu جَائِزَةً) tetap manshub.

c. Apabila fi’ilnya lazim, fa’ilnya dihapus dan fi’il dibuat majhul, maka naibul fa’il boleh berupa mashdar, zharaf mutasharrif[1] atau jar wa majrur.

Contoh:[2]

يُتَنَزَّهُ فِي الْحَدَائِقِ

Berwisata di taman-taman.

(فِي الْحَدَائِقِ : Jar wa majrur sebagai naibul fa’il)

Asal kalimatnya:

يَتَنَزَّهُ النَّاسُ فِي الحَدَائِقِ

Masyarakat berwisata di taman-taman.

Ketika fa’ilnya yaitu: النَّاسُ dihapus dan fi’ilnya dibuat majhul maka jar wa majrur menjadi naibu fa’il.[3]

[1] Pengertian zharaf mutasharrif  terdapat di bab maf’ul fih.
[2] Ini adalah contoh jar wa majrur.
[3] Contoh mashdar:

جُلِسَ جُلُوسٌ وَاحِدٌ

Telah duduk satu kali duduk.
Khusus mashdar disyaratkan harus disifati, diidhafahkan atau dima’rifahkan.
Contoh zharaf mutasharrif:

صِيمَ رَمَضَانُ

Berpuasa ramadhan.
Apabila suatu fi’il mempunyai maf’ul bih, maka ketika fi’il dibuat majhul, naibul fa’il harus dari maf’ul bih, bukan yang lain.
(Al Kawakib ad Durriyyah, hlm. 173-175)