Definisi Khabar Inna

(Hlm. 39)

  1. Khabar Inna adalah setiap khabar mubtada’ yang dimasuki oleh inna atau salah satu saudaranya. Khabar inna selalu marfu’.

Contoh:

إَنَّ زَيداً قَائِمٌ

Sesungguhnya Zaid berdiri.

(قَائِمٌ : Khabar Inna marfu’ dengan dhammah)

إَنَّ اللَّاجِعِينَ عَائِدُونَ إِلَى وَطَنِهِمْ

Para pengungsi itu kembali ke negeri mereka.

(عَائِدُونَ : Khabar Inna marfu’ dengan wawu karena jama’ mudzakkar salim)