Khabar Harus di depan Mubtada` & Bisa Berbilang

(Hlm. 33-34)

6. Wajib mengedepankan Khabar di depan mubtada`:

a. Apabila khabar berupa syibhu jumlah dan mubtada`nya nakirah tanpa disifati dan tanpa diidhafahkan.[1]

Contoh:

فِي بَيتنَا رَجُلٌ

Di dalam rumah kami ada seorang lelaki.

(فِي بَيتنَا : Jar wa majrur khabar muqaddam – رَجُلٌ : Mubtada’ muakhkhar marfu’ dengan dhammah)

عِنْدِي دِينَارٌ

Aku punya satu dinar.

(عِنْدِي : Syibhu jumlah khabar muqaddam – دِينَارٌ : Mubtada’ muakhkhar marfu’ dengan dhammah)

b. Apabila khabar berupa lafadz yang harus di depan, misalnya: isim istifham (kata tanya).[2]

Contoh:

مَتَى الإِمتِحَانُ

Kapan ujian?

) مَتَى : Isim istifham khabar muqaddam – الإِمتِحَانُ : Mubtada’ muakhkhar marfu’ dengan dhammah)

c. Apabila mubtada` bersambung dengan dhamir yang kembali kepada sebagian khabar.[3]

Contoh:

لِلسَّلَامِ تَبَعَاتُهُ

Bagi keselamatan ada konsekuensi-konsekuensinya.

(لِلسَّلَامِ : Jar wa majrur khabar muqaddam – تَبَعَاتُ : Mubtada’ muakhkhar marfu’ dengan dhammah dan ha’ adalah dhamir mubtada’ yang kembali ke khabar yaitu السَلام )[4]

7. Khabar kadang berbilang.

Contoh:

الرَّمَّانُ حُلْوٌ حَامِضٌ

Delima rasanya manis asam.

(الرَّمَّانُ  : Khabar pertama marfu’ dengan dhammah – حَامِضٌ : Khabar ke dua marfu’ dengan dhammah)

النِّيلُ سَخيُّ وَفِيٌّ فَيَّاضٌ بِالخَيرِ

Sungai Nil adalah sungai yang dermawan, dalam dan banyak memberi kebaikan.

( سَخيٌّ : Khabar pertama marfu’ dengan dhammah – وَفيٌّ : Khabar ke dua marfu’ dengan dhammah – فَيَّاضٌ : Khabar ke tiga marfu’ dengan dhammah)

[1] Apabila mubtada’ berupa isim nakirah yang disifati, maka khabar boleh di depan atau di belakang. Contoh:

فِي بَيتِنَا رَجُلٌ كَرِيمٌ

Bisa juga:

رَجُلٌ كَرِيمٌ فِي بَيتِنَا

Begitu pula apabila diidhafahkan atau berupa isim ma’rifah. Contoh:

عَلَى المَكْتَبِ كِتَابُ طَالِبٍ

عَلَى المَكْتَبِ كِتَابُ الطَّالِبِ

Bisa juga:

كِتَابُ طَالِبٍ عَلَى الْمَكْتَبِ

كِتَابُ الطَّالِبِ عَلَى الْمَكْتَبِ

[2] Isim yang harus di depan adalah: isim istifham, isim syarat dan ( مَا ) ta’ajjub.

[3] Karena dalam bahasa arab dhamir harus kembali kepada isim yang sebelumnya dan tidak boleh kepda isim yang setelahnya. (Al Kawakib ad Durriyyah, hlm. 191)

[4] Penulis tidak menyebutkan keadaan ke empat, yaitu mubtada’ makhshuran. Keterangan lengkap lihat di catatan kaki pada poin ke lima.